books
در صورت نياز به مقاله يا گزارش نهايي مربوطه، با آدرس الكترونيكي زير تماس حاصل نماييد

مقالات تحقيقي

استفاده از سبوس گندم غني شده با پساب ماهي در جيره جوجه‌هاي گوشتي. مجله علوم و صنايع کشاورزي جلد 11، شماره 2 تاريخ چاپ 1379 صفحه 41 تا 52
بررسي اثر جايگزيني سطوح مختلف پروتئين گياهي به جاي پروتئين حيواني بر روي عملکرد مرغان تخم‌گذار. پژوهش و سازندگي زمستان 1378 شماره 45 صفحه 232
بررسى اثرات سطوح مختلف چربى، شكل جيره و جنس جوجه‏ها بر روى عملكرد جوجه‏هاى گوشتى در شرايط تنش گرمايى. سومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور کشور بهمن 1381 صفحه 377
استفاده از چربي و آنزيم گريندازايم در جيره هاي حاوي سطوح مختلف جو بدون پوشينه در تغذيه جوجه‌هاي گوشتي. اولين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور شهريور 1383 صفحه 314
اثر سطوح متفاوت چربي و مس اضافه شده به جيره بر ميزان كلسترول زرده تخم مرغ و عملكرد دو سويه مرغ تخم‌گذار. اولين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور.شهريور 1383 صفحه 319
ارزيابي اثر عوامل مختلف توليد‌در بهره‌وري مرغداري‌هاي گوشتي منطقه قم. اولين کنگره علوم دامي‌و آبزيان کشور شهريور 1383 صفحه 990
بررسي امکان استفاده از سولفات سديم به عنوان يکي از منابع تامين‌کننده گوگرد درتغذيه جوجه‌هاي گوشتي. اولين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور. شهريور 1383 صفحه 346
بررسي استفاده از اسيدي‌کننده‌ها در تغذيه جوجه‌هاي گوشتي و مقايسه آن با آنتي‌بيوتيک ويرجينيامايسين. اولين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور شهريور 1383 صفحه 342
تاثير بيکربنات سديم، سطح پروتئين جيره و پودر چربي بر عملکرد مرغان تخم‌گذار تحت تنش گرمايي. دومين سمنيار پژوهشي طيور کشور. بهمن 1381، صفحه 9
اثر آنزيم فيتاز و کاهش سطح فسفر در جيره جوجه‌هاي گوشتي حاوي سطوح متفاوت انرژي قابل سوخت و ساز. همايش ملي دانشجويي دام و طيور. دانشگاه رازي- دانشکده کشاورزي. شهريور 1384
مقايسه روغن سويا و نمک کلسيمي آن از لحاظ انرژي قابل سوخت و ساز و ابقاء کلسيم و خاکستر در تغذيه طيور. همايش ملي دانشجويي دام و طيور. دانشگاه رازي- دانشکده کشاورزي. شهريور 1384
کيفيت گوشت مرغ و پديده گوشت رنگ پريده، نرم و تراوش‌دار (PSE). همايش بهداشت و کيفيت خوراک دام و طيور و آبزيان. تهران بيمارستان امام خميني. شهريور 1384
اثر سطوح مختلف فسفر قابل دسترس و انرژي قابل متابوليسم جيره بر عملکرد دو سويه جوجه گوشتي در شرايط گرماي محيطي. دومين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور. کرج. صفحه 258. ارديبهشت 1386
تعيين انرژي قابل متابوليسم پودر چربي و روغن سويا و تاثير آنها بر ميزان ابقاء كلسيم و خاكستر جيره. دومين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور. کرج. صفحه 1041. ارديبهشت 1386
تاثير شکل فيزيکي چربي ( روغن سويا و پودر روغن سويا ) و سطوح مختلف کلسيم بر عملکرد مرغهاي تخمگذار و كيفيت پوسته تخم مرغ. دومين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور. کرج. صفحه 1037. ارديبهشت 1386
اثر تغییر سطح فسفر قابل دسترس و انرژی قابل سوخت و ساز جیره روی عملکرد دو سویه تجاری جوجه گوشتی. نخستین همایش ملی دانشجویی صنعت طیور کشور. ارومیه. مرداد 1386
تاثیر استفاده از چهار گیاه دارویی (گزنه، شنبلیله، مریم گلی و وسمه) بر عملکرد مرغهای تخمگذار. (بیکی، هاشمی و لطف اللهیان). اولین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور ایران. تهران. 30بهمن و اول اسفند 1386
تاثیر فراوری کنجاله کلزا با استفاده از بیکربنات آمونیم، حرارت و رطوبت بر میزان انرژی قابل متابولیسمی و ابقاء ازت در تغذیه طیور. اولین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور ایران. تهران. 30بهمن و اول اسفند 1386
اثر فرمکتو، باکتوسل و بیواسترانگ در جیره های عاری از آنتی بیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی. سومین کنگره علوم دامی کشور. مشهد، مهر 1387. صفحه 167
اثر مصرف آب شور وشیرین بر عملکرد تولید ده روز اول جوجه‌های گوشتی در شرایط گرمای محیطی. نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور استان گلستان. گرگان. دی 1387
اثر ترکيبات مختلف گزنه، شنبليله، مريم‌گلی و وسمه بر عملکرد مرغ تخمگذار. همايش ملی گياهان دارويي. ساری، 11 و 123 اسفند 1389.
ارزیابی خاك هاي معدنی استان قم به منظور انتخاب کانی مناسب قابل کاربرد در صنعت دامپروري. یگانه پرست، محمد، مهدی خجسته‌کی،مجید کلانتر، مرتضی بیکی و سیدمحمد هاشمی. چهارمین همایش زمین‌شناسی اقتصادی. 17 و 18 اسفند 1390. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی تحت تأثیر اسیدی‌کننده‌ها و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین. دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران. بهمن 1391. سید محمد هاشمی، محمد یگانه‌پرست، مرتضی بیکی
فراورده مایع میکروبی حاوی باکتریوسین در تغذیه جوجه‌های گوشتی. دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران. بهمن 1391. سید محمد هاشمی، محد یگانه‌پرست، مرتضی بیکی
اثر سطوح مختلف مواد مغذی بر عملکرد آخر دوره جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی. دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران. بهمن 19391. راحله جوهری، ‌علی اصغر ساکی، مصطفی ملکی، مرتضی بیکی، سارا میرزایی
مقایسه تأثیر کلرید پتاسیم با خلوص صنعتی و آزمایشگاهی بر عملکرد تولید و صفات کمی و کیفی لاشه جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی طبیعی تابستان قم. دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران. بهمن 1391. محمد یگانه‌پرست، مرتضی بیکی
استفاده
استفاده
استفاده

CONTACT INFORMATION:
Animal Departement, Agriculture and Natural Resources Research Center of Qom, IRAN
Designed and performed by: Mortaza Beiki                                                                Telephone: 09126513578                                                                 ferimora@gmail.com
Friday, 12 September, 2014 11:37 AM       صفحه اصلي      کتاب‌ها                                                                                        به روزرسانی

مقالات ترويجي

پلي‌ساکاريدهاي غير نشاسته‌اي، ساختمان و اهميت تغذيه‌اي. قم و جهان مرغداري.شماره 1. پاييز 1381
امنيت حياتي در پرورش طيور. قم و جهان مرغداري. شماره 2 زمستان 1382
تنش گرمايي در طيور و راه‌هاي مقابله با آن. قم و جهان مرغداري. شماره 3 بهار 1382
کيفيت آب شرب در مرغداري‌ها. قم و جهان مرغداري. شماره 4. تابستان 1382
رطوبت. صنعت طيور قم. شماره 1. پاييز 1382
جيره نويسي و هزينه در مرغداري. صنعت طيور قم. شماره 2. زمستان 1382
متيونين چيست؟ صنعت طيور قم. شماره 3. بهار 1383
ليزين، اسيد آمينه رشد. صنعت طيور قم. شماره 4. تابستان 1383
چگونه ميتوان با آسيت (آب آوردگي شکم) مقابله کرد؟ کوثر کوير زمستان 1380
مس، عنصر ضروري و فاکتور رشد و خطر آن براي انسان و محيط. صنعت طيور قم. شماره 5. پاييز 1383
دارومغذي‌ها- قسمت اول. صنعت طيور قم. سماره 6. زمستان 1383
دارومغذي‌ها- قسمت دوم. صنعت طيور قم. شماره 7. بهار 1384
فسفر در خوراک طيور. صنعت طيور قم. شماره 8. تابستان 84
نگاهي به مسئله طول دوره رشد در صنعت توليد و بازار جوجه‌هاي گوشتي. صنعت طيور قم. شماره 9. زمستان 1384
چشم انداز تغذيه دام و طيور در قرن جديد. صنعت طيور قم. شماره 11. بهار 1385
روش‌هاي ارزيابي کارايي توليد در جوجه‌هاي گوشتي. صنعت طيور قم. شماره 12 تابستان 1385
تهويه مرغداري ها و اصول محاسبه آن. صنعت طيور قم. شماره 13. پاييز 1385
بهبود مدبريت در مرغداري گوشتي. نشريه ترويجي. سازمان جهاد کشاورزي استان قم. حوزه ترويج و نظام بهره برداري. پاييز 1385
استفاده از اسید چرب و مخلوط آن با روغن سویا در تغذیه. صنعت طیور قم. شماره 15. بهار 1386 (هاشمی و بیکی) صفحه 4تا13
استفاده از فرمالین – آری یا نه؟ صنعت طيور قم.شماره 16. سال چهارم. تابستان 1386 صفحه 14 تا 18
آمار و ضرورت استفاده از آن در تحقيقات طيور. صنعت طیور قم. شماره 17. سال چهارم. پاییز 1386 صفحه 1تا8
دورنمای تولید و تجارت جوجه های گوشتی در جهان. صنعت طیور قم. شماره 19. سال پنجم. بهار 1387. صفحه 41 تا 47
نگاهی به اصلاح نژاد مرغ و توسعه سویه های جدید جوجه‌های گوشتی.صنعت‌طیور قم. شماره 20. تابستان 1387. صفحه 34 تا 43
نگاهی به شرایط و چالش‌های استفاده از افزودنی‌های غیر آنتی‌بیوتیکی در جیره طیور. صنعت طیور قم. شماره 21. پاییز 1387. صفحه 4 تا 15
تراکم جوجه در واحد سطح: عوامل موثر، حد مجاز و محدودیت‌ها. صنعت طیور قم. شماره 22. زمستان 1387. صفحه 22 تا 34
کیفیت جوجه و ارزیابی آن. صنعت طیور قم. پاییز 1389 صفحه 34
ساختمان و ويژگي افزودني‌هاي رسي: كائولينيت؛ ساده‌ترين رس. صنعت طیور قم. بهار 1389. صفحه 37
بنتونیت و زئولیت (خواص و موارد استفاده در دامپروری). صنعت طیور قم. تابستان 1389. صفحه 4
تعيين قيمت مواد خوراكي جايگزين. صنعت طیور قم. بهار 1390. صفحه
زرده جذب نشده،‌عوامل توسعه آن و مشکل آلودگی لاشه مرغ. صنعت طیور قم. تابستان 90. صفحه
بیوپلکس‌ها (مکمل‌های معدنی آلی). صنعت طیور قم. پاییز 90. صفحه
راهنمای ضدعفونی با آهک. صنعت طیور قم. زمستان 90. صفحه
لپتین و مصرف خوراک در طیور. صنعت طیور قم. بهار 91. صفحه
بورس فابریسیوس. صنعت طیور قم. پاییز 91. صفحه
احتیاجات غذایی و نوری سویه‌های مختلف جوجه گوشتی. صنعت طیور قم. زمستان 91. صفحه
امنيت حياتي در پرورش طيور. قم و جهان مرغداري. شماره 2 زمستان 1382
امنيت حياتي در پرورش طيور. قم و جهان مرغداري. شماره 2 زمستان 1382
امنيت حياتي در پرورش طيور. قم و جهان مرغداري. شماره 2 زمستان 1382