دلقک‌ماهی؛ صدا و تعیین وضعیت فرد در گروه

دلقک‌ماهی‌ها در دسته، زندگی و تولید مثل می‌کنند و اندازه بدن آنها نقش مهمی در تعیین جنسیت افراد گروه دارد. آنها صداهایی تولید می‌کنند تا در دسته اجتماعی ساکن آن، وضعیت تولید مثلی خود را اعلام داشته و از آ‌ن دفاع کنند بدون اینکه از این صداها برای جلب جفت استفاده خاصی به عمل آورند.

دلقک‌ماهی؛ صدا و تعیین وضعیت فرد در گروه  دلقک‌ماهی‌ها در گروه‌های اجتماعی منحصربفردی زندگی می‌کنند که در آن بزرگ‌ترین ماهی به صورت ماهی ماده در می‌آید و دومین ماهی بزرگ موجود در دسته به نر تبدیل می‌شود و بقیه ماهی‌ها از نظر جنسیتی خنثی هستند. اگر بزرگ‌ترین ماهی بمیرد، ‌بقیه ماهی‌های گروه یک درجه ترقی می‌کنند تا جایگزین ماده یا نر شوند.

محققین دانشگاه لیژ بلژیک اهمیت صداهای تولیدشده توسط ماهی‌ها را در ساختاربندی اجتماعی جدید آنها مورد مطالعه قرار داده و متوجه شدند که صداهای دلقک‌ماهی به دو دسته اساسی تقسیم می‌شوند:

الف- صداهای تهاجمی که توسط ماهی‌های در حال تبدیل صادر می‌شود.

ب- صداهای تولید شده توسط ماهی‌های مطیع و مغلوب.

محققین همچنین متوجه شدند که ماهی‌های کوچک‌تر در مقایسه با ماهی‌های بزرگ‌تر ضربان‌های صدایی با فرکانس کوتاه‌تر و بالاتر تولید می‌کنند. این سیگنال‌های آکوستیک بویژه برای دلقک‌ماهی‌ها اهمیت اساسی دارند زیرا سلسله مراتب ساختار اجتماعی آنها بر اساس اندازه ماهی‌ها شکل می‌گیرد.

Orphal Colleye, Eric Parmentier. Overview on the diversity of sounds produced by clownfishes (Pomacentridae): importance of acoustic signals in their peculiar way of life. PLoS ONE, 2012; 7 (11): e49179.

http://animal-informatics.com/_news/104/dalghak_fish.html

http://animal-informatics.com/_news/107/clownfish_sound_diversity.html

استفاده از مطالب سايت با ذكر منبع مجاز است                   مرتضی بیکی                                                                        ferimora@gmail.com                 تماس با سايت |